SK CZ HU DE

Fakty o výkone

Existujú iba dve ratingové metódy dôležité pre Vás, ako spotrebiteľov

  1. Výkon - dosiahnutý počas testovania EPA (certifikačná agentúra USA/Kanada). Testovanie , ktoré uskutočňuje EPA je veľmi zložité a nákladné za použitia veľkého množstva dreva, ktoré pri skúškach v peci vyhorí. Jedná sa o štandardné postupy testovania všetkých produktov od výrobcov. Tieto testy však nie sú modelom pre spotrebiteľa priamo do podmienok domácnosti, v ktorej kachle budú v budúcnosti použité. 
  2. Druhý spôsob je to čo Blaze King označuje ako metódu použitia "reálneho sveta" v reálnych podmienkach. Tento výkon je dosiahnutý pri testovaní za podmienok ako v bežnej domácnosti, t.j. za použitia suchého smrekového dreva ihličňanov. Metóda reálneho sveta prezentuje taký výkon, ktorý priemerný spotrebiteľ môže očakávať že dosiahne pri nepatrných zmenách geografickej polohy, druhu dreva, nadmorskej výšky a množstva paliva použitého pre horenie. Je možné dosiahnuť i vyšší výkon. Ak budete pri kachliach a budete často prikladať drevo dokáže ohnisko horieť za optimálnych podmienok v režime vysokého výkonu u Princess až 25,75kW a King viac ako 26,4kW. Avšak maximálny výkon je možné dosahovať iba v určitých intervaloch horenia krátkodobo, nie nepretržite!

Blaze King nechce spotrebiteľa uvádzať do omylu preto zverejňuje všetky reálne fakty. 

Prihlásenie